ROT-avdrag

Vad är egentligen ROT och RUT? Hur fungerar det?

På denna sida förklarar vi hur det fungerar.

 

ROT är förkortning för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad, och är ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige. ROT används som en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra i, främst bostadsfastigheter. ROT-avdraget ges enbart till privatpersoner och tillämpas endast på befintliga byggnader, inte nytt. För att du skall ha rätt till avdraget måste du äga och eller bo i eller i anslutning till fastigheten som skall renoveras.

RUT är förkortning för Rengöring, Underhåll och Tvätt, och är ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

Som mest kan avdraget gälla tjänster till ett värde av 50 000 kr per person och år – d.v.s. ROT och RUT kombinerat, inte var för sig.

Praktiskt då?

ROT och RUT är ingenting du som privatperson själv behöver söka. Du använder avdraget genom att vi gör avdraget på vår faktura till dig. När du sedan har betalat fakturan begär vi i vår tur utbetalning från Skatteverket.

RUT-tjänster då?

Ja, vi erbjuder vissa RUT-tjänster också, t.ex. takskottning. Under vinterhalvåret brukar det inte byggas i så stor utsträckning, därför åtar vi oss andra tjänster som ändå ligger i närheten av vår kärnverksamhet. 

Du kan läsa mer om ROT och RUT på Skatteverkets hemsida, där du också kan räkna ut avdraget och läsa mer om t.ex. villkor för att få det.

Verkstad

Tre Snickare
Upplagsvägen 10
117 43  STOCKHOLM

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-556 751 00

Följ oss